Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 5/9/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 1 Σεπτεμβρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  9099
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2023  και ώρα 14:00 σε τακτική συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ α) ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ β) ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”», προϋπολογισμού  307.577,72€.
2Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024», προϋπολογισμού  409.510,00€.

Ο Πρόεδρος της

     Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου