Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 12/9/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 8 Σεπτεμβρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  9524
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023  και ώρα 14:00 σε τακτική συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων του Κ.Α. 00.6433.001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»
2Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργων του ΕΣΠΑ.
3Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
4Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της

     Οικονομικής Επιτροπής

   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου