Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 25/9/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 21 Σεπτεμβρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  10391
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 25Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14μ.μ. σε τακτική συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση του 2ου και του 3ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024», προϋπολογισμού 409.510,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .
2Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Άργους Ορεστικού και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.
3Καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Οδοφωτισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου Άργους Ορεστικού, προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας», προϋπολογισμού 4.597.451,90€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και έγκριση των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης.
4Ανάθεση εντολής σε νομικό.
5Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την παγία προκαταβολή υπαλλήλου του Δήμου.
6Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
7Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΠαναγιώτης Κεπαπτσόγλου