Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 6/10/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 2 Οκτωβρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  10746
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00 σε τακτική συ­νεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο«Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Άργους Ορεστικού (πρώην Δήμος Ορεστίδος)».
2Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή στο έργο: “Βελτίωση ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης Άργους Ορεστικού”.
3Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου α). αποθεραπείας και αναζωογόνησης λουόμενων Ιαματικών λουτρών Αμμουδάρας β). χώρου στέγασης του Προγράμματος ‘Βοήθεια στο σπίτι’».
4Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης της πράξης: «Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 170.000,00€, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στον άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» του ΤΠΑ/ΠΠΑ στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α´ και Β´ Βαθμού (II)».
5Έγκριση ή μη των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο:«Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στον Δήμο Άργους Ορεστικού».
6Ανάθεση εντολής σε νομικό.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΠαναγιώτης Κεπαπτσόγλου