Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 13/11/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 9 Νοεμβρίου 2023.
 Αρ.  Πρωτ.:  12074
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 2 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση του 2ου πρακτικού (ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Άργους Ορεστικού (πρώην Δήμος Ορεστίδος)».
2Έγκριση του 1ου και του 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων έτους 2024».
3Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργων που αφορούν επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Άργους Ορεστικού.
4Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2023.
5Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.
6Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή τελών και δικαιωμάτων για το 2024.
7Παραίτηση από την έφεση κατά της απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης που αφορά τις υπερωρίες υπαλλήλων του Δήμου.
8Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΠαναγιώτης Κεπαπτσόγλου