Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τη Μεγ. Τρίτη, 19/04/2022 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  15 Απριλίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  3462
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Η συνεδρίαση θα γίνει για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα  σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), της ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύ­χος Β’) καιτου άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011τεύχος Β’):

α/αΘΕΜΑ
1Κατ’ αρχήν απόφαση για την  εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα στο  Βογατσικό.
2Καθορισμός αμοιβής νομικού.
3Παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων.
4Μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης για την κατασκευή του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ/Άργους Ορεστικού».

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

  Αλέξανδρος Καράτζιος