Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 11/05/2022 και ώρα 20:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  6 Μαΐου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  3954
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) στις 11 του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και  του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 32/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2Μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης για τις ανάγκες διεξαγωγής του 9ου Rally Greece Offroad.
3Εγγραφή  παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.
4Έγκριση  υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών για τη χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους της Κοινότητας Βογατσικού.
5Έγκριση  υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών για τη χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους  της Κοινότητας Κωσταραζίου.
6Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη «Συντονιστική επιτροπή διαχείρισης κρίσεων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης –αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές».
7Λήψη τελικής απόφασης αναφορικά με την ένταξη δημοτικών εκτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης.
8Δημιουργία φυσικών εμποδίων προ του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Άργος Ορεστικό
9Παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων.
10Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

    Αλέξανδρος Καράτζιος