Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 1/6/2022 και ώρα 20:30

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  27 Μαΐου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  4918
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 20:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.
2Τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
3Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δή­μου κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022.
4Καθορισμός αμοιβής νομικού.
5Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στον Δήμο Άργους Ορεστικού κατά την περίοδο 2022-2023.
6Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑΣ, ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Άργους Ορεστικού κατά την περίοδο 2022-2023».
7Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Δήμου και του ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε. και καθορισμός των όρων αυτής.
8Ορισμός μελών για την επιτροπή εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και ελέγχων.
9Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.
10Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος