Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 27/6/2022 και ώρα 20:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  23 Ιουνίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  5901
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την 27η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και  του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και έγκριση εικοσιτετράωρης και επταήμερης απασχόλησης, κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, των υπαλλήλων του Δήμου Άργους Ορεστικού.
2Κατάργηση του Βρεφικού Σταθμού Άργους Ορεστικού και υποβολή αιτήματος έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού  Άργους Ορεστικού.
3Καθορισμός χώρου για τη διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.
4Καθορισμός αμοιβής νομικού.
5Κατάργηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών).
6Παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων.
7Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
8Έγκριση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών  οχημάτων (ΣΦΗΟ) στα όρια του  Δήμου Άργους Ορεστικού.
9Περιοδική Πεζοδρόμηση στον οικισμό Νέου Κωσταραζίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.
10Έγκριση  υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών Καστοριάς για τη χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους  των οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Αμμουδάρας.
11Συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Γ. Ν. Καστοριάς που αφορούν την πρόθεση της διοίκησης του για την απόλυση 5 ειδικευόμενων παθολόγων και 2  ειδικευόμενων παιδιάτρων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

    Αλέξανδρος Καράτζιος