Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 13/7/2022 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  8 Ιουλίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  6507
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την 13η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και  του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση  πρακτικών  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
2Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.
3Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
4Αποδοχή της πρότασης της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας περί συμμετοχής της σε εκδηλώσεις του Δήμου Άργους Ορεστικού.
5Παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων.
6Λήψη καταρχήν απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Δημοτική Κοινότητα Νοστίμου.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

    Αλέξανδρος Καράτζιος