Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Δευτέρα, 29/08/2022 και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 25 Αυγούστου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  8048
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την 29η του μηνός Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
2Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2023 και τον Κανονισμό Τιμολόγησης Υπηρεσιών Διαχείρισης ΑΣΑ έτους 2023 της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.
3Εγγραφή – διαγραφή παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.
4Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Κωσταραζίου.
5Συγκρότηση επιτροπής εμποροπανήγυρης για το έτος 2022.
6Λήψη καταρχήν απόφασης για την εκμίσθωση γεωτεμαχίου στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων.
7Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος