Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη, 19/10/2022 και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 14 Οκτωβρίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  10233
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την 19η του μηνός Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.
2Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
3Τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2022.
4Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού (διευθυντής σχολικής μονάδας).
5Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού (εκπρόσωπος μαθητών).
6Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Άργους Ορεστικού για τη συγκρότηση (από τον Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας) του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων.
7Παράταση της εκμετάλλευσης των συστάδων  ΔΤ 2β & ΔΤ3ε του Δημοτικού Δάσους της Κοινότητας Γέρμα του Δήμου Άργους Ορεστικού από το ΔΑ.ΣΕ. Αγίου Αντωνίου – Βιτσίου.
8Διατήρηση ή μη κενωθείσας θέσης περιπτέρου επί της οδού Παύλου Μελά (στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης), στη Κοινότητα Άργους Ορεστικού
9Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση του 0,5 και το 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  από τους υπόχρεους.
10Εγγραφή – διαγραφή παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.
11Καθιέρωση εβδομάδας πολιτιστικών εκδηλώσεων για τις ημέρες εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης του Άργους Ορεστικού.
12Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης.
13Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος