Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη, 30/11/2022 και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 25 Νοεμβρίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  11755
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και  του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.
2Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
3Επιβολή Τελών και Δικαιωμάτων για το έτος 2023.
4Κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου  έτους 2023.
5Έγκριση δαπανών χορήγησης ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.
6Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2023-2024.
7Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2023-2024.
8Παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου    

Αλέξανδρος Καράτζιος