Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ την Τετάρτη 8/2/2023.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 3 Φεβρουαρίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
1169
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και  του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση  πρακτικών  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
2Έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού».
3Έγκριση  του  1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος τμήματος δημ . οδού Βογατσικού- Πλατανιάς Δήμο Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού  Διαλεκτού-Σήμαντρου όρια Νομού».
4Έγκριση  του  3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους  Ορεστικού με Νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».
5Έγκριση  3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το Κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού»
6Έγκριση  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «Κατασκευή μικρών δεξαμενών ύδρευσης σε οκτώ τοπικές κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού».
7Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Νέου Προγράμματος LEADER (ΣΣ ΚΑΠ) της Αναπτυξιακής Καστοριάς (ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ).
8Ορισμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που θα μετέχουν στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
9Συγκρότηση επιτροπών και ορισμός αρμοδίων οργάνων του Δήμου για το έτος 2023.
10Εγγραφή παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.
11Κατάργηση  άδειας καντίνας.
12Έγκριση ή μη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου για το έτος 2022.
13Έγκριση  υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών για την κοπή και χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Μελανθίου.
14Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στον Δήμο και στα ΝΠΙΔ του.
15Ανανέωση των συμβάσεων τριών (3) εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος μακροχρόνια  ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΔΥΠΑ.
16Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού 2024-2027.
17Έγκριση ετήσιας συνδρομής στην τοπική εφημερίδα «Καστοριανή Εστία».
18Παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

    Αλέξανδρος Καράτζιος