Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ για την Τετάρτη 8/3/2023 στις 18:00.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 3 Μαρτίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
1940
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και  του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση  πρακτικών  της από 8/2/2023 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2Έγκριση   παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοσίων υπηρεσιών –Πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού».
3Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
4Έγκριση  1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή δημοτικού σχολείου παλαιού Κωσταραζίου».
5Διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης παρατηρήσεων του ΕΣΠΕΛ για το έργο: «Εσωτερικό Υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού ».
6Έγκριση  1ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φωτοβολταϊκού TRACKER 300KW».
7Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.
8Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
9Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2022.
10Έγκριση δαπανών χορήγησης ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.
11Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Καστοριάς για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (Braille) Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άργους Ορεστικού, συνολικού προϋπολογισμού 18.700,00€ (η συμμετοχή του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€).
12Καθορισμός αμοιβής νομικού.
13Έγκριση καταστροφής κινητών αντικειμένων του Δήμου.
14Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2023 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022.»
15Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2023 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  του Δήμου Άργους Ορεστικού  με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022».
16Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα:   «Ψήφιση Ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης, Προσάρτημα του Ισολογισμού και έκθεση πεπραγμένων της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. της 11ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2021».
17Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα:   «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. οικ. έτους 2023».
18Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου  οικονομικού έτους 2023.
19Ετήσιος απολογισμός δράσεων της ΔΙΑΔΥΜΑ έτους 2022.
20Διοργάνωση – διεξαγωγή του 10ου Rally Greece Offroad με επίκεντρο τον Δήμο Άργους Ορεστικού.
21Παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου  

   Αλέξανδρος Καράτζιος