Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ για τη Μ. Τετάρτη 12/4/2023 και ώρα 19:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 7 Απριλίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
3322
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την Μ. Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 3/3/2023, β) 8/3/2023 και γ) 24/3/2023.
2Έγκριση ειδικής διαταγής – διορθωτικών ενεργειών αποκατάστασης παρατηρήσεων του ΕΣΠΕΛ για το έργο: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».
3Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Κωσταραζίου».
4Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού»
5Απευθείας αγορά ιδιωτικού ακινήτου στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Άργους Ορεστικού Δήμου Άργους Ορεστικού.
6Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός φερτών υλικών κοίτης παραποτάμου Αλιάκμονα (Γκαλέσοβο) στο τμήμα από Σπήλαια έως Λαχανόκηπους», της αναδόχου «Κωστίδου Αλεξάνδρας», προϋπολογισμού 25.900,00 €.
7 Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Άρση εμποδίων κοίτης Στραβοπόταμου – αποξήλωση παλαιών θυροφραγμάτων και αποκατάσταση διατομών», της αναδόχου «Κωστίδου Αλεξάνδρας», προϋπολογισμού 11.700,00 €.
8Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερικό Υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 1.878.048,78 € χωρίς ΦΠΑ.
9Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Υδροδότηση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων περιοχής κόμβου Εγνατίας”, προϋπο­λογισμού 300.813,01€.
10Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης για το υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς βιοαποβλήτων» Α/Α 2 της πράξης 5030967.
11Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων Αθλητικού σταδίου Άργους Ορεστικού» με Α.Μ.7Β/2017 της αναδόχου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ», προϋπολογισμού ένταξης 169.000,00 €.
12Τροποποίηση της αριθμ. 26/2017 μελέτης κατασκευής του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού».
13Τροποποίηση της αριθμ. 6/2021 μελέτης κατασκευής του έργου «Κλειστό Κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού».
14Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Πλακοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οδών στην ΤΚ Βογατσικού».
15Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του έργου: «Κατασκευή γηπέδου beach volley».
16Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοσίων υπηρεσιών (πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού».
17Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.
18Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
19Αναμόρφωση οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ. του Δήμου για το έτος 2023
20Έγκριση διοργάνωσης του προγράμματος “Τρίποντα στα σχολεία”.
21Έγκριση διαγραφής τιμολογίων.
22Διαγραφή παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.
23Κατάργηση άδειας κινητής καντίνας στάσιμου εμπορίου.
24Έγκριση υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών για τη χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους της Κοινότητας Κωσταραζίου.
25Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού (εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων).
26Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού (εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων).
27Παραχώρηση τοποθέτησης υπαίθριου περιπτέρου (σταντ) στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς Άργους Ορεστικού.
28Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του ΚΕΦΟ Άργους Ορεστικού.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος