Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ για την Τρίτη 16/5/2023 και ώρα 20:30

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 12 Μαΐου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
4475
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την Τρίτη,  16 Μαΐου 2023 και ώρα 20:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και  του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση  πρακτικών  των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 30/3/2023, β) 4/4/2023, γ) 12/4/2023 και δ) 5/5/2023.
2Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού».
3Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις τομών ύδρευσης – αποχέτευσης δημοτικών οδών Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».
4Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Υδροδότηση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων περιοχής κόμβου Εγνατίας».
5Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους 2χ3.000 λίτρων συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ, για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πλέον εργασίες ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου».
6Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του έργου: «Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου Tracker 300».
7Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση  με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το Κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού».
8Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού».
9Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του έργου:  «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Δήμου Άργους Ορεστικού».
10Παραχώρηση χρήσης κατασκηνώσεων Βογατσικού στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.
11Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)  για απασχόληση στον Δήμο Άργους Ορεστικού κατά την περίοδο 2023-2024.
12Καθορισμός των χώρων υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων και διάθεσή τους κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.
13Καθορισμός μέγιστης διάρκειας της στάσιμης παραμονής, της συχνότητας αυτής και κάθε άλλου σχετικού θέματος για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου  για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχόμενους καταναλωτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4849/2021.
14Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης.
15Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

    Αλέξανδρος Καράτζιος