Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ για την Τρίτη 13/6/2023 και ώρα 20:30

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 9 Ιουνίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
5702
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την Τρίτη,  13 Ιουνίου 2023 και ώρα 20:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και  του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση  πρακτικών  των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 16/5/2023, β) 30/5/2023 και γ) 7/6/2023.
2Έγκριση της ειδικής διαταγής  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν 4412/2016 για το έργο: “Ανακατασκευή δημοτικού σχολείου παλαιού Κωσταραζίου”.
3Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονι­σμού  Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: “Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και Πάρκου Εθνικής Αντίστασης”.
4Έγκριση του 2ου  ΑΠΕ του έργου: “Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού”.
5Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Κατασκευή Δεξαμε­νών Ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού”.
6Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.
7Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
8Επιχορήγηση αθλητικών  συλλόγων.
9Παραχώρηση χώρου στη Ραδιολέσχη Καστοριάς.
10Παραχώρηση χώρων στη ΔΕΗ.
11Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
12Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023.
13Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για απασχόληση στον Δήμο Άργους Ορεστικού κατά το σχολικό έτος 2023-2024.
14Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα:   “2η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗ­.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. οικ. έτους 2023”.
15Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Άργους Ορεστικού (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος) στην Ομάδα Διακυβέρνησης των Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
16Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Άργος Ορεστικό για το 10ο Rally Greece Offroad.
17Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλε­κτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

    Αλέξανδρος Καράτζιος