Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ για τη Δευτέρα 24/7/2023 και ώρα 20:30

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 20 Ιουλίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
7444
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:30,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 13/6/2023, β) 23/6/2023, γ) 6/7/2023, δ) 11/7/2023 και ε) 19/7/2023.
2Χορήγηση οριακής προθεσμίας για το έργο: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης».
3Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών δεξαμενών ύδρευσης σε οκτώ τοπικές κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού».
4Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
5Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».
6Έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το Κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού».
7Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονι­σμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».
8Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».
9Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και Πάρκου Εθνικής Αντίστασης».
10Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού».
11Τροποποίηση του Κανονισμού για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού.
12Έγκριση υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών Καστοριάς για την κοπή και χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους των οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Αμμουδάρας.
13Παράταση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού.
14Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002614 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
15Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού (διευθυντές σχολικών μονάδων).
16Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
17Παραχώρηση χρήσης των κατασκηνώσεων Βογατσικού στην Ιερά Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης.
18Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλε­κτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος