Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ για την Τρίτη 19/9/2023 και ώρα 20:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 15 Σεπτεμβρίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
9922
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 20:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 28/8/2023, β) 5/9/2023 και γ) 13/9/2023.
2Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονι­σμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «Διαδρομές μονοπάτια στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Νικολάου» .
3Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή Κάργα Άργους Ορεστικού».
4Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου περιμετρικά του νέου κόμβου Δημαρχείου και ανάπλασή του».
5Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονι­σμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «Κλειστό κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού».
6Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων Αθλητικού Σταδίου Άργους Ορεστικού».
7Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοσίων υπηρεσιών (πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού)».
8Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
9Έγκριση υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών για τη χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους της Κοινότητας Βογατσικού.
10Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού (διευθυντές σχολικών μονάδων).
11Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλε­κτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος