Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Άργους Ορεστικού, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει
ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/08/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08/2023
είτε ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 35 Τ.Κ.52200
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2467351313 & 2467351335
είτε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ email: g.magda@argosorestiko.gr
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική
υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της σχετικής ανακοίνωσηςΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ