Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων – ΣΟΧ3/2021

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 09/08/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/08/2021 στις 15:00 το μεσημέρι

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ email: dproto@argosorestiko.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 2467351313

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης