Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Άργους Ορεστικού, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 28/07/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/08/2022

είτε ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 35 Τ.Κ.52200

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 2467351313

είτε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ email: dproto@argosorestiko.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική

υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.