ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης σχολικών καθαριστριών -ών στο πλαίσιο της ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2021.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα απορριπτόμενων.

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την Δευτέρα 23.8.21 έως και την Τρίτη 24.8.21
Η αντίρρηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στο email.: dproto@argosorestiko.gr