Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το σχολ. έτος 2023-224.

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την Τρίτη 29.8.23 έως και την Τετάρτη30.8.23

 Η αντίρρηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στο email.: dproto@argosorestiko.gr

Πατήστε εδώ για να δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα απορριπτόμενων