Προσθήκη τεσσάρων αιθουσών και ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου

Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία»

1.400.000 ΕΥΡΩ

Την προσθήκη τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας και νέων χώρων υγιεινής στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου, καθώς επίσης και την ενεργειακή του αναβάθμιση πέτυχε ο Δήμος Άργους Ορεστικού, με το ποσό 1.400.000 ευρώ από το Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία».

Με το έργο αυτό λύνεται ένα τεράστιο πρόβλημα, τόσο για τους δασκάλους και τους μαθητές του σχολείου, κάποιοι από τους οποίους λόγω έλλειψης χώρου, έπρεπε να μεταβαίνουν στο γειτονικό κτίριο του πρώην Γυμνασίου, όσο και για την τοπική κοινωνία, καθώς αρκετές φορές την ημέρα απαγορευόταν η κυκλοφορία στον δρόμο ανάμεσα στα δύο κτίρια. Έτσι, το σχολείο θα λειτουργεί ως ενιαίο κτιριακό συγκρότημα που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του μοναδικού Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των μαθητών και αναβαθμίζοντας το εκπαιδευτικό έργο.

Εκτός των τεσσάρων αιθουσών θα κατασκευαστούν νέοι χώροι υγιεινής και ράμπα για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμΕΑ, ενώ και αυτό το κτίριο θα αναβαθμιστεί ενεργειακά, όπως και άλλα 11 σχολεία στον Δήμο Άργους Ορεστικού.

 

Σχολείο-στολίδι το Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου μετά τις εργασίες αναβάθμισης

 

Σε ένα υπερσύγχρονο σχολείο – στολίδι μετατράπηκε το Δημοτικό Σχολείο Κωσταραζίου μετά τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και προσθήκης επιπλέον αιθουσών.

Το σχολείο παραδόθηκε για χρήση χθες, επιλύοντας το τεράστιο πρόβλημα έλλειψης χώρων που ανάγκαζε μαθητές και δασκάλους να μεταβαίνουν στο γειτονικό κτίριο του πρώην Γυμνασίου. Πλέον, ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο προσφέρει υποδειγματικές συνθήκες διδασκαλίας και ασφάλειας.

Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης ανέρχεται στο 1.400.000 ευρώ, ενώ εκτός από τις τέσσερις αίθουσες που προστέθηκαν επιπλέον, κατασκευάστηκαν και νέοι χώροι υγιεινής.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Δικαιούχος: Δήμος Άργους Ορεστικού

Ονομασία της πράξης:

Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού

Κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη:

Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης