ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ του έργου «Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου,
την κατασκευή του έργου «Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού» εκτιμώμενης αξίας 120.000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24% ),
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α). ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

β). ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Το έργο θα εκτελεστεί στον οικισμό Αμπελοκήπων, ΔΕ Ίωνος Δραγούμη, Δήμου Άργους Ορεστικού του νομού Καστοριάς.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.10.