ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, την κατασκευή των έργων:

  1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ AΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ AΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΤΚ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ»  με Κωδικό ΟΠΣΑΑ  0036125470,

εκτιμώμενης αξίας 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. ),
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α). ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Το έργο θα εκτελεστεί στην ΤΚ Ασπροκκλησιάς, Δήμου Άργους Ορεστικού του νομού Καστοριάς.

  1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ AΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ AΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΤΚ ΆΡΓΟΥΣ  ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036026135,

εκτιμώμενης αξίας 445.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. ),
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α). ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Το έργο θα εκτελεστεί στην ΤΚ Άργους Ορεστικού, Δήμου Άργους Ορεστικού του νομού Καστοριάς.

  1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΤΚ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ», με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036125876,

εκτιμώμενης αξίας 430.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. ),
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α). ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Το έργο θα εκτελεστεί στην ΤΚ Αμμουδάρας, Δήμου Άργους Ορεστικού του νομού Καστοριάς.

  1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΤΚ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ», με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036125685,

εκτιμώμενης αξίας 745.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. ),
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α). ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Το έργο θα εκτελεστεί στην ΤΚ Μελανθίου, Δήμου Άργους Ορεστικού του νομού Καστοριάς.

  1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ IΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΤΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ», με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035999270,

εκτιμώμενης αξίας 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. ),
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α). ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Το έργο θα εκτελεστεί στην ΤΚ Κωσταραζίου, Δήμου Άργους Ορεστικού του νομού Καστοριάς.