Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους Ορεστικού

Τακτικά Μέλη: 

1.     Τρυφόπουλος Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας, Πρόεδρος

2.     Αναγνωστόπουλος Χρυσόστομος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας

3.     Καράτζιος Αλέξανδρος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας,

4.     Μπάκα Χριστίνα, Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας,

5.    Τοτονίδου Ησαΐα, Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας,

6.    Ζηκούλης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας,

7.    Γραμμένου Γιαννούλα, Δημοτική Σύμβουλος μειοψηφίας,

8.    Τζάτζης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού,

9.    Τσώκλης Κυριάκος, Διευθυντής 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού,

10.  Μαζαράκη Ζαφειρώ, Διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού,

11.  Καραμανίδης Βασίλειος, Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού,

12.  Οικονομίδης Λεωνίδας, Διευθυντής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού

13.  Καρανάς Απόστολος, Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Άργους Ορεστικού