Πυρασφάλεια και εξοπλισμός βρεφικών - παιδικών σταθμών Δήμου Άργους Ορεστικού

ΣΑΕ 055

72.201 ΕΥΡΩ

Το έργο «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΙΚΩΝ- ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» αποτελείται από 4 υποέργα,

1). ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 1ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-12.600,00€,

2). ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-33.000,00€,

3). ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ-15.100,00€ και

4). ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – 11.501,00€.