Ριζική ανακατασκευή του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Άργος Ορεστικό

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

14.500 ΕΥΡΩ​

Ριζική είναι η ανακατασκευή του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην πόλη του Άργους Ορεστικού. Με ίδια μέσα ο Δήμος προχώρησε σε:

  • οριοθέτηση του γηπέδου
  • προθήκη μεγάλης ποσότητας φυτοχώματος και του απαραίτητου υλικού αποστράγγισης
  • διαμόρφωση όλων αυτών με βάση τα απαιτούμενα υψόμετρα
  • τοποθέτηση υπόγειου, αυτόματου αρδευτικού συστήματος
  • σπορά χλοοτάπητα
  • κατασκευή περίφραξης
  • μεταφορά δικτύου ρεύματος και
  • τοποθέτηση πυλώνων φωτισμού

Έτσι, αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο και ασφαλές γήπεδο που θα προσφέρει τα μέγιστα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Επόμενος στόχος του Δήμου Άργους Ορεστικού είναι η κατασκευή αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής, τόσο για τους αθλητές, όσο και για τους περιπατητές, αλλά και η τοποθέτηση οργάνων άσκησης ανοιχτής πόλης.