Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας από τον Δήμο Άργους Ορεστικού – Ερωτηματολόγιο

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Κύριος στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα κρίσιμα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων και επεμβάσεων προκειμένου να δημιουργηθούν προσβάσιμες διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να διαμορφωθεί σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο αποτελεσματικών μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 5 λεπτά και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκπόνηση του ΣΑΠ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το ερωωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο για 10 ημέρες από την Τρίτη 20-2-2024 έως και 29-2-2024, είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.