Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού

Πράσινο Ταμείο

40.000 ΕΥΡΩ

Άνοιγμα στην ηλεκτροκίνηση κάνει ο Δήμος Άργους Ορεστικού με την ένταξη για χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) που ανέρχεται στο ποσό των 40.000€ περίπου.

Η πρόταση εντάχθηκε στην πρώτη φάση του χρηματοδοτικού προγράμματος και αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και θέσεων στάθμευσής τους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι συμπληρωματικά του Σ.Φ.Η.Ο. έχει υποβληθεί πρόταση στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για δράσεις ηλεκτροκίνησης, προϋπολογισμού 1.566.000 € περίπου, οι οποίες περιλαμβάνουν την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών, καθώς και την εκτέλεση έργων σύνδεσης, μεταφοράς και αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.