Συμπληρωματικά έργα παράπλευρων αγωγών αποσυμφόρησης ομβρίων – αντιπλημμυρικής προστασίας πόλης Άργους Ορεστικού

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

662.600 ΕΥΡΩ

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής:
Α)
Αντιπλημμυρική προστασία της πόλης του Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος με
α) την αντικατάσταση του  κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του Άργους Ορεστικού  και
β) την κατασκευή νέου κύριου αγωγού ομβρίων και του δευτερεύοντος αγωγού που συμβάλλει σε αυτόν, για την συλλογή των υδάτων που απορρέουν από τις εξωτερικές υδρολογικές λεκάνες ανατολικά της πόλης του Άργους Ορεστικού.
Β) Σύνδεση της οδού Γιαγκοπούλου με την οδό Πληκαδίτη με την διαπλάτυνση κοινόχρηστου χώρου (στο ΟΤ 7) για τη διέλευση του ορθογωνικού οχετού όπου περιλαμβάνεται η εξαγορά 45 Μ2 γης και η κατεδάφιση υφιστάμενου διώροφου κτίσματος.
Γ) Παραλλαγή δικτύου Μ.Τ. ΚΑΙ Χ.Τ. στον υ/σ 118 της πόλης του Άργους Ορεστικού από την ΔΕΔΔΗΕ
Δ) Κατασκευή κυκλικού αγωγού από τσιμεντοσωλήνες σειράς 120, εσωτερικών διαμέτρων Φ400 και Φ600 αποχέτευσης ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους 1020 μ. και η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης και φρεατίων υδροσυλλογής (για τη συλλογή των υδάτων που απορρέουν από τις εσωτερικές λεκάνες σε περιοχές εντός της πόλης του Άργους Ορεστικού) και η σύνδεση του με το υφιστάμενο δίκτυο.