Τακτικά μέλη:

1)      Βακόπουλος Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος,

2)      Τοτονίδου Ησαΐα, Δημοτική Σύμβουλος,

3)      Γκαλίτσας Μηνάς, Δημοτικός Σύμβουλος,

4)      Ταφάι Κουτίμ του Σήμ, μετανάστης  και

5)      η Πρόεδρος της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυριών Άργους Ορεστικού.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1)    Καράτζιος Αλέξανδρος, Δημοτικός Σύμβουλος,

2)    Σταυροπούλου Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλος και

3)      Ζηκούλης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος.