Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Άργους Ορεστικού

Τακτικά μέλη:

1) Βακόπουλος Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος,

2) Τοτονίδου Ησαΐα, Δημοτική Σύμβουλος,

3) Γκαλίτσας Μηνάς, Δημοτικός Σύμβουλος,

4) Ταφάι Κουτίμ του Σήμ, μετανάστης και

5) η Πρόεδρος της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυριών Άργους Ορεστικού.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1) Καράτζιος Αλέξανδρος, Δημοτικός Σύμβουλος,

2) Σταυροπούλου Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλος και

3) Ζηκούλης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος.