Τέλη και Δικαιώματα του Δήμου Άργους Ορεστικού για το έτος 2022.

Με την υπ’ αρ. 135/20212 ( ΑΔΑ: ΨΔ4ΚΩΞ7-ΡΥ1) απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού καθόρισε τα τέλη, τους φόρους και τα δικαιώματα του Δήμου Άργους Ορεστικού για το οικονομικό έτος 2022 ως εξής:

Τέλη και δικαιώματα οικονομικού έτους 2022

  1. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του 2022 παραμένουν στα ίδια επίπεδα με της χρονιάς του 2021, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις και ένταξη νέων υποκατηγοριών όπως στον παρακάτω πίνακα:

Α/ΑΑκίνητοΤέλος
1Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία (εντός και εκτός σχεδίου) κοινότητας Άργους Ορεστικού ανά τ.μ.1,20€
 Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία (εντός και εκτός σχεδίου) λοιπών Κοινοτήτων Δήμου Άργους Ορεστικού ανά τ.μ.1,00€
2Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας (Άργους Ορεστικού ανά τ.μ. (εντός και εκτός σχεδίου) κοινότητας Άργους Ορεστικού ανά  τ.μ.2,00€
 Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας (εντός και εκτός σχεδίου) λοιπών Κοινοτήτων Δήμου Άργους Ορεστικού ανά τ.μ.1,40€
 Ειδικοί Συντελεστές (ως διαβάθμιση της κατηγορίας 1) 
1.1Υπόγεια, αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι , χώροι παρκινγκ0,45€
 Ειδικοί Συντελεστές (ως διαβάθμιση της κατηγορίας 2) 
2.1Στεγασμένα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας (εντός και εκτός σχεδίου) 
2.1.1Στεγασμένοι χώροι εμβαδού άνω των 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ.0,65€
2.1.2Στεγασμένοι χώροι εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ.0,35€
2.1.3Στεγασμένοι χώροι κτηνοτροφικών – πτηνοτροφικών και λοιπών γεωργικών εγκαταστάσεων0,20€
2.2Μη στεγασμένα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας (εντός και εκτός σχεδίου) 
2.2.1Μη Στεγασμένοι χώροι (βιομηχανίες, πωλήσεις οικοδομικών υλικών)0,35€
2.2.2Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάρκα) ανά τ.μ. κάλυψης0,15€

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ν.2130/93 Άρθρο 10) σε όλους τους οικισμούς του Δήμου 0,25‰.

Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Ν.1080/80 άρθρο 10) ανά τ.μ. 0,08€.

Για άτομα και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που χρήζουν μειωμένο τιμολόγιο τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού θα προβλεφθούν ανάλογες μειώσεις (εκπτώσεις) σύμφωνα με τα εισοδήματα τους στον κανονισμό καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού.

Όλα τα δημοτικά τέλη επιβάλλονται σε όλα τα ακίνητα εντός και εκτός οικισμών διότι οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος είναι σε όλο το εύρος του Δήμου.

  • Τέλη Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης
ΕΣΟΔΑ2022
Τ.Δ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΥΒΙΚΑΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟΣΥΝΟΛΟ
Άργος ΟρεστικόΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗ 15,0082.322,00
Άργος ΟρεστικόΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧETEYΣΗ 15,0033.566,00
Άργος Ορεστικό1-200350.0850,54189.045,90
Άργος Ορεστικό201-40030.5521,2036.662,40
Άργος Ορεστικό401 & Άνω4.8492,009.698,00
Άργος ΟρεστικόΤΕΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ60% της καθαρής αξίας ύδρευσης 2.132,00
Άργος Ορεστικό – Εκτός Σχεδίου0-1002.0990,601.259,40
Άργος Ορεστικό – Εκτός Σχεδίου100 & Άνω1.9313,606.951,60
Άργος -Επιχειρήσεις Εκτός Σχεδίου0 & Άνω2.9560,601.773,60
Λοιπές ΚοινότητεςΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗ 10,0034.449,00
Λοιπές ΚοινότητεςΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧETEYΣΗ 5,0011.073,00
Άγιος ΗλίαςΌλες3960,30118,80
ΑμμουδάραΌλες26.6460,5013.429,58
ΑσπροκκλησιάΌλες34.8390,5017.558,86
ΒράχοςΌλες3.6990,301.109,70
ΔιαλεκτόΌλες8.2810,504.173,62
ΚαστανόφυτοΌλες2.2950,30688,50
ΛάγκαΌλες4.9110,301.473,30
ΛακκώματαΌλες24.3340,389.344,26
ΜελάνθιοΌλες15.0850,507.602,84
ΝόστιμοΌλες8.4670,504.267,37
ΣπήλιοςΌλες2.9110,381.117,82
ΣπήλαιαΌλες2.3380,30701,40
ΜανιάκοιΌλες4.1780,502.105,71
ΚρεμαστήΌλες6000,50302,40
ΛάγουραΌλες1960,5098,78
ΑμπελόκηποιΌλες69.3640,5034.959,46
ΒογατσικόΌλες37.7770,5019.039,61
ΓέρμαΌλες39.4030,3011.820,90
ΚωσταράζιΌλες61.9710,5031.233,38
ΜηλίτσαΌλες31.4600,5015.855,84
Δήμος ΆργουςΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ  12.000,00
Δήμος ΆργουςΤέλος τακτοποίησης αυθαίρετων παροχών  30.000,00
Δήμος ΆργουςΈσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης παρελθόντων οικονομικών ετών  150.000,00
Δήμος ΆργουςΤιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες του άρθρου 45β του κανονισμού – κοινωνικό τιμολόγιο -0,50%-30.000,00
Δήμος ΆργουςΤέλος επανακαταμέτρησης 15€/παροχή2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ1523642,13
Υπολογίζεται ένα ποσό κοντά στις 60.000,00€ δεν θα εισπραχθεί  689.935,03

Η υπηρεσία ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης έχει για το 2022εκτιμώμενα έξοδα 765.000,00€ και τα προσδοκώμενα έσοδα του 2022 είναι 689.935,03€. Η απόκλιση είναι κοντά στο 10% οπότε θεωρείται αποδεκτή από το ΥΠΕΣ (ΥΠΕΣ 3995/17-2-2017

Τέλος σύνδεσης και επανασύνδεσης 30,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Όλα τα δημοτικά τέλη επιβάλλονται σε όλα τα ακίνητα εντός και εκτός οικισμών διότι οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος είναι σε όλο το εύρος του Δήμου.

Τα έσοδα των ανταποδοτικών υπηρεσιών α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών δίχως να δημιουργούν ελλείμματα, β) δεν υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.

  • Δικαιώματα – Τέλη Νεκροταφείου

Α)Για την Κοινότητα Άργους Ορεστικού:

Δικαίωμα ταφής30,00
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης ταφής) τα 3 πρώτα χρόνια πέραν του έτους θανάτου0,00
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης ταφής) από 4 έως 7 χρόνια15,00
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης ταφής) από 8 έως 12 χρόνια45,00
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης ταφής) από 13 έως 20 χρόνια90,00
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης ταφής) από 21 και πάνω150,00
Τέλος εκταφής και παροχή οστεοθυρίδας εφάπαξ50,00
Παροχή οστεοθυρίδας εφάπαξ20,00
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης ταφής) αυτών που όταν απεβίωσαν βρίσκονταν σε ηλικία έως 35 ετών παραμένει στα 45,00€ από 13 χρόνια και άνω45,00
Μεταφορά οστών από κοιμητήρια εκτός Δήμου αποβιώσαντα δημότη ή κατοίκου στο οστεοφυλάκιο του Δήμου και παροχή θυρίδας εφάπαξ200,00

Το τέλος επιβάλλεται για όλους τους τάφους για όλο το έτος ανεξάρτητα εάν μέσα στο έτος πραγματοποιηθεί εκταφή.

Για το έτος ταφής δεν θα καταβάλλεται τέλος.

Τα τέλη της υπηρεσίας παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά.

Β) Λοιπές κοινότητες: μη επιβολή τελών πλην της μεταφοράς οστών από κοιμητήρια εκτός Δήμου αποβιώσαντα δημότη ή κατοίκου σε κοιμητήριο όπου η χρέωση θα είναι 200,00€ εφάπαξ μετά την σύμφωνη γνώμη του προέδρου της κοινότητας.

  • Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις

Τα τέλη θα είναι ίδια με το έτος 2019 και σε περίπτωση συνέχισης των έκτακτων μέτρων θα παρθεί νέα απόφαση.

Για τα Περίπτερα με αριθμό από 1 έως και 294 και από 494 έως 502:

η τιμή ορίζεται σε 750€ με προέκταση και  700€ χωρίς προέκταση.

Οι  αντίστοιχες τιμές 

για τους Δημότες ορίζονται  σε 330€ και 300€ και

για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 500€ και 480€ αντίστοιχα

Για τα Περίπτερα με αριθμό από 295 έως και 368 (ΝΗΣΙΔΑ) :

η τιμή ορίζεται σε 850€.

Οι  αντίστοιχες τιμές 

για τους Δημότες ορίζονται  σε 350€ και

για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 600€

Για τα Περίπτερα με αριθμό από 369 έως 448 και από 465 έως και 493:

η τιμή ορίζεται σε 500€.

Η  αντίστοιχη τιμή 

για τους Δημότες ορίζονται  σε 220€ και

για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 350€ .

Όσα από αυτά χρησιμοποιηθούν ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα έχουν επιπλέον χρέωση 50,00€ για τους Δημότες, 75,00€ για τους κατοίκους της Καστοριάς και 100,00€ για τους λοιπούς ανά περίπτερο και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον  17€ (11€ κατασκευή και 6€ κατάληψη χώρου) 

Για τα Περίπτερα με αριθμό από 449 έως και 464 καθώς και από 1 έως και 15 της βόρειας ανοιχτής νησίδας :

η τιμή ορίζεται σε 450€.

Η  αντίστοιχη τιμή 

για τους Δημότες ορίζονται  σε 200€ και

για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 320€ .

Για τα Περίπτερα με αριθμό από 503 έως και 506 και από 525 έως 613:

η τιμή ορίζεται σε 300€.

Η αντίστοιχη τιμή 

για τους Δημότες ορίζονται  σε 150€ και

για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 220€ .

Όσα από αυτά χρησιμοποιηθούν ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα έχουν επιπλέον χρέωση 50,00€ για τους Δημότες, 75,00€ για τους κατοίκους της Καστοριάς και 100,00€ για τους λοιπούς ανά περίπτερο και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον  17€ (11€ κατασκευή και 6€ κατάληψη χώρου).

Για τα Περίπτερα με αριθμό από 518 έως και 524:

η τιμή ορίζεται σε 400€.

Η  αντίστοιχη τιμή 

για τους Δημότες ορίζονται  σε 160€ και

για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 250€ .

Για τα περίπτερα των χαλιών από   Νο1 έως και Νο54 και από Νο1 έως και Νο20 (περιφερειακός)

η τιμή ορίζεται σε 300€.

Για τα περίπτερα χωρίς ρεύμα και  κατασκευή του Δήμου η τιμή ορίζεται σε 150€ ανά τρίμετρο.

Η  αντίστοιχη τιμή 

για τους Δημότες ορίζονται  σε 70€ και

για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 100€ .

Για τα περίπτερα που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή και πώληση βιβλίων

η τιμή ορίζεται σε 150€.

Η  αντίστοιχη τιμή 

για τους Δημότες ορίζονται  σε 70€ και

για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 100€ .

Για τα περίπτερα που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή και πώληση ειδών λαϊκής τέχνης  (και μέχρι 1 περίπτερο)

η τιμή ορίζεται μειωμένη κατά 50% ανά ζώνη.

Για όλες τις ψησταριές

η τιμή ορίζεται σε 3.420€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον  17€ (11€ κατασκευή και 6€ κατάληψη χώρου) .

Η  αντίστοιχη τιμή  για τους Δημότες ορίζεται  σε 1.980€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον  17€ (11€ κατασκευή και 6€ κατάληψη χώρου).

Για τα Καφενεία

Νο1  Νο2 και  Νο3

Νο 1

η τιμή ορίζεται σε 4.800€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον  18€ € (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου)..

Η  αντίστοιχη τιμή  για τους Δημότες ορίζεται  σε 2.880€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον  18€ € (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου).

Νο2

η τιμή ορίζεται σε 4.650€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον  18€ € (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου)..

Η  αντίστοιχη τιμή  για τους Δημότες ορίζεται  σε 2.700€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον  18€ € (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου).

Νο3

η τιμή ορίζεται σε 4.500€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον  18€ € (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου)..

Η  αντίστοιχη τιμή  για τους Δημότες ορίζεται  σε 2.550€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον  18€ € (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου).

Το κόστος κατασκευής, ηλεκτροφωτισμού, παροχών καθαριότητας, φύλαξης, προβολής που ανέρχεται σε 300,00€ αφαιρείται από την τιμή περιπτέρων προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό μείωσης δικαιούχων ΚΕΑ, πολυτέκνων, αναπήρων και μόνο για μια εκ των άνω κατηγοριών.

Περίπτερα στα οποία υπάρχει εμπόδιο (κολώνα ΔΕΗ) μείον 50,00.

  • Τέλος Κοινόχρηστων Χώρων

Α) Κοινότητα Άργους

Τέλος κοινοχρήστων για όσους ανοικοδομούν ανά μήνα3,50
Τέλος κοινοχρήστων για όσους καταλαμβάνουν εντός πεζόδρομου οδού Διοικητηρίου ανά έτος και ανά τ.μ.15,00
Τέλος κοινοχρήστων για όσους καταλαμβάνουν σε λοιπούς πεζόδρομους και εντός πλατειών ανά έτος και ανά τ.μ.8,00
Τέλος κοινοχρήστων για όσους καταλαμβάνουν σε λοιπές οδούς ανά έτος και ανά τ.μ.6,00
Τέλος κοινοχρήστων για πλανόδιους πωλητές ανά τ.μ.7,00

Β) Λοιπές Κοινότητες

Τέλος κοινοχρήστων ανά τ.μ.3,00

Γ) Για όλες τις Κοινότητες

Τέλος αυθαίρετης χρήσης δημοτικών κτημάτων / στρέμμα/για ξηρική καλλιέργεια50,00
Τέλος αυθαίρετης χρήσης δημοτικών κτημάτων / στρέμμα/για ποτιστική καλλιέργεια100,00
Τέλος αυθαίρετης βοσκής / ζώο5,00

Σε περίπτωση συνεχιζόμενης εκμετάλλευσης τα ποσά διπλασιάζονται.

  • Τέλος Διαφήμισης
Κατηγορία Α ανά εβδομάδα ανά τετραγωνικό μέτρο0,37
Κατηγορία Β ετησίως 
α) Διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα ετησίως το τ.μ.73,37
β) Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο29,35
γ) Μη φωτεινές διαφημίσεις σε στέγες ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο20,54
Κατηγορία Γ διαφημίσεις από 30 έως 50 εκατοστών ανεξάρτητα ημερών χρησιμοποίησης ανά μήνα2,05
Κατηγορία Δ 6% επί τις δαπάνες διαφήμισης 
α) Διαφημίσεις με ημερολόγια, δώρα , έντυπα (επί δαπάνες διαφήμισης)2%
β) Προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων (επί δαπάνες διαφήμισης)2%
  • Τέλος Λαϊκών Αγορών

Ημερήσιο Ανταποδοτικό Τέλος Λαϊκών Αγορών ανά τετραγωνικό 1,00€

  • Τροφεία Παιδικών Σταθμών Δήμου Άργους Ορεστικού για το σχολικό έτος 2022-2023.

1.Το ύψος των τροφείων ανά μήνα για την σχολική χρονιά 2022 – 2023 να είναι κλιμακωτά ανά οικογενειακό εισόδημα:

Μέχρι 20.000,00€ οικογενειακό εισόδημα το ποσό των 30,00€

Από 20.001,00€ μέχρι 30.000,00€ οικογενειακό εισόδημα το ποσό των 40,00€

Από 30.001,00€ μέχρι 45.000,00€ οικογενειακό εισόδημα το ποσό των 55,00€

Από 45.000,00€ οικογενειακό εισόδημα και πάνω το ποσό των 70,00€

2. Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων οι πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές ορίζονται από τον νόμο, καθώς και οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των γονέων ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

3. Όριο απαλλαγής για τους τρίτεκνους είναι το ποσό των 17.000,00€

4. Το δεύτερο παιδί πληρώνει μειωμένα τροφεία κατά 50%.

5. Όποιος γονέας έχει λόγους απαλλαγής των τροφείων ή θέλει έκπτωση θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση προς το Δ.Σ. για να εξετασθεί.

Οι αυξήσεις στα τροφεία δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα αλλά προτρεπτικό προκειμένου οι γονείς να χρησιμοποιήσουν την δυνατότητα των Voutcher.