ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης σχολικών καθαριστριών -ών στο πλαίσιο της ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2021.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης.