Τμήμα έργων – μελετών

ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Προϊστάμενος Βασίλειος Δισλής 2467351326
Γραφείο Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων Σταύρος Χαλκιάς 2467351326
Γραφείο Κτιριακών και Ειδικών Έργων Ζωή Κολυπιώτη Γεώργιος Παπαντίνας 2467351306 2467351325
Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών   Νικόλαος Κοντόπουλος Αναστασία Τσαδήλα 2467351329 2467351330
Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Πέτρος Πετρίδης 2467351328
Γραφείο Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής Ανδρέας Δόσας 2467351327