Οικονομικές υπηρεσίες

Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών,
Κοινωνικών Υπηρεσιών
και Προσχολικής Αγωγής

ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Προϊστάμενος Θωμάς Σπυρόπουλος 2467351304

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Προϊστάμενος Δαμιανός Σαμαράς 2467351303
Γραφείο Πρ/σμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Άννα Κασάπη Παναγιώτα Κωταδήμου Όλγα Πήττα 2467351314 2467351316 2467351324
Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου Αναστασία Κοσμίδου   2467351320  
Ταμείο – Εισπράκτορας Αθανασία Μανωλοπούλου 2467351321
Δημοτικός Ταμίας Γεώργιος Αδαμόπουλος 24673 51318