Τμήμα Συντηρήσεων – Αμαξοστασίου

ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης οδών     Γραφείο Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων – Αποθήκης & Διαχείρισης Υλικών Γραφείο Συντήρησης, Πρασίνο, Κοιμητηρίων Γραφείο Περιβάλλοντος   Θωμάς Ζησόπουλος 24670 44118
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Μελίνα Μουτζίκη 2467351301  
Γραφείο Συντήρησης,  Ύδρευσης – Αποχέτευσης   Πολυχρόνης Μουτζίκης 24670 42020