Αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε οικισμούς του Δήμου στις 22/03/2022

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού από δείγματα που ελήφθησαν από τον Γέρμα, το Βογατσικό, το Κωσταράζι, τη Μηλίτσα και τους Αμπελόκηπους στις 22/03/2022.

περισσότερα

Αποτελέσματα αναλύσεων νερού στις 27/12/2021 σε οικισμούς του Δήμου

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού από δείγματα που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Άργους Ορεστικού και Ασπροκκλησιάς στις 27/12/2021.

περισσότερα

Αποτελέσματα αναλύσεων νερού στις 12/10/2021 σε οικισμούς του Δήμου

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού από δείγματα που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Βράχος, Λάγκα, Μελάνθιο, Νίκη, Πετροπουλάκι, Σπήλαια στις 12/10/2021.

περισσότερα