Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 21/06/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 21/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 56634/16-6-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης με τίτλο:…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 16/06/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 16/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 5604/15-6-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση ή μη του  3ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών  του…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 06/06/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 06/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 5148/2–6-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 27/05/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 27/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2 μ.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4875/27-05-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγγραφες απόψεις του Δήμου Άργους Ορεστικού επί της με αριθ….

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 25/05/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 25/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2 μ.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4764/25-05-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο:…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της από 23/05/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία τηςτακτικήςσυνεδρίασης: 23/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4475/18-05-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση 2ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 11/05/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 11/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4084/10-05-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα Βογατσικού. 115/2022…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 06/05/2022 και ώρα 3 μ.μ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 06/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3 μ.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3908/06-05-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Σύνδεση στο…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 06/05/2022 και ώρα 2 μ.μ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία τηςκατεπείγουσαςσυνεδρίασης: 06/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2μ.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3907/06-05-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της από 03/05/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 03/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3646/26-04-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Μονάδα Οργάνωσης…

περισσότερα