Πίνακας θεμάτων της 35ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Πέμπτη, 28/12/2023 στις 2 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση του 2ου πρακτικού της δημοπράτησης του έργου:«Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 286.145,60 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 173/2023 2 Έγκριση του…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 34ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Παρασκευή, 8/12/2023 στις 2 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων στον Κ.Α. «Έξοδα εκδηλώσεων τμήματος Προσχολικής Αγωγής». 164/2023 2 Έγκριση του 3ο πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου)…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 33ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση του 1ου πρακτικού (αξιολόγησης προσφορών) της δημοπράτησης του έργου:«Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού». 161/2023 2 Ανάθεση εντολής σε νομικό. 162/2023 3 Έγκριση του 2ου πρακτικού (αξιολόγησης προσφορών και αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) της δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 32ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε τη Δευτέρα, 13/11/2023 στις 14 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση του 2ου πρακτικού (ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 31ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 2/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11765/1-11-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων του Κ.Α. 00.6433.001«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών». 152/2023

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 30ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Δευτέρα, 30/10/2023 στις 2 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου από το Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021 -2027, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 4 της…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 29ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Τρίτη, 17/10/2023 στις 14 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5093171,…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 28ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Παρασκευή, 6/10/2023 στις 14 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 27ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Δευτέρα, 25/9/2023 στις 14 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση του 2ου και του 3ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 26ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Πέμπτη, 14/9/2023 στις 11 π.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγγραφες απόψεις του Δήμου Άργους Ορεστικού επί της προσφυγής με αριθ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1357/8-9-2023 του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.», που…

περισσότερα