Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ την Τρίτη 31/1/2023.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 31 Ιανουαρίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ: 1035 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί…

περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ,  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΊΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΤΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ»

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014– 2020» ΜΕΤΡΟ 4 – ΔΡΑΣΗ 4.3.4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη…

περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης Άργους Ορεστικού Δήμου Άργους Ορεστικού», με προϋπολογισμό 2.225.666,92 Ευρώ(προ Φ.Π.Α.). 1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: – Έργα οδοποιίας. 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 25/01/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 25/01/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 657/20-01-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 23/01/2023

Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπέιγουσας)  23/01/2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 664/20-01-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Έγκρισης του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 23/01/2023

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 23/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 656/20-01-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη πράξης του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 4.5: «Οδικές υποδομές»…

περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 25/01/2023 και ώρα 12:00.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 20 Ιανουαρίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  657 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 σε τακτική…

περισσότερα

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ για τη Δευτέρα 23/1/2023 και ώρα 12:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 20 Ιανουαρίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ: 664 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί…

περισσότερα

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα, 23/1/2023 και ώρα 10:30

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 20 Ιανουαρίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  656 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικο Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα, 23Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:30 σε κατεπείγουσα συνε­δρίαση,…

περισσότερα

Απόφαση του Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΗ 1017/2022 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: Αποφασίζει 1) Στον κ. Νικόλαο Χατζηκυριακίδη μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 2) Στον κ. Φώτιο Τατσίδη μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 3) Στον κ. Τριαντάφυλλο Τσιόλα μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 4) Στον κ. Χρήστο Εμμανουήλ μεταβιβάζει τις εξής…

περισσότερα