Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές α)εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, (β) οικοπεδικών και λοιπών…

περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με διάρκεια σύμβασης έως πέντε (5) μηνών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της σχετικής αίτησης Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της 1ης Υπεύθυνης Δήλωσης Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της 2ης Υπεύθυνης Δήλωσης

περισσότερα

ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της σχετικής αίτησης Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της 1ης Υπεύθυνης Δήλωσης Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της 2ης Υπεύθυνης Δήλωσης

περισσότερα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης για την προεκλογική προβολή τους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σχετ. με το 39089/07-03-2024 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Γενική Δ/νση Διοίκησης &Οικονομικών Δ/νση Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς Σχετ. με το 21902/06-03-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Οργάνωσης Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων με : ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα…

περισσότερα

Διακήρυξη για την Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2024

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού διακηρύσσει την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2024” προϋπολογισμού 56.437,99€ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Άργους Ορεστικού. Η δαπάνη για την εν λόγω…

περισσότερα

Διακήρυξη για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ Ορεστικού έτους 2024 προϋπολογισμού 79.968,18 € με ΦΠΑ

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού διακηρύσσει την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ Ορεστικού έτους 2024» προϋπολογισμού 79.968,18 € με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Άργους Ορεστικού. Η δαπάνη για την…

περισσότερα