Πίνακας Θεμάτων της από 11/08/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/2021 Ημερομηνία συνεδρίασης  11/8/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 6829/10-08-2021 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αριθμός Απόφασης 1 Έγκριση ή μη χορήγησης βοήθειας προς τους πυρόπληκτους της Αττικής και της Εύβοιας. 79/2021…

περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση περί τροποποίησης της υπ’ αρ. 87/2001 απόφασης του ΔΣ περί διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων. (πεζόδρομου Άργους Ορετικού)

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού με βάση την υπ΄ αρ.  02/2021 απόφαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Άργους Ορεστικού καλεί τους ιδιοκτήτες καταστημάτων του πεζόδρομου Άργους Ορεστικού να καταθέσουν στον Δήμο εγγράφως  τυχόν αντιρρήσεις ή προτάσεις τους επί της συγκεκριμένης απόφασης. Αρμόδια υπάλληλος: Τζιώτζη Μαρία (τηλ. 24673 51310, e-mail: tziotzim@argosorestiko.gr) Πατήστε εδώ για δείτε την υπ΄ αρ. …

περισσότερα

Πίνακας Θεμάτων της από 26/03/2021 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2021 Ημερομηνία συνεδρίασης 26/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 2435/22-03-2021 του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αριθμός Απόφασης 1 Επικύρωση των πρακτικών της από 22/02/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 18/2021 2 Έγκριση εγγραφής νηπίου…

περισσότερα