Πίνακας θεμάτων της 36ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη, 21/11/2023 στις 20:30. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού. 230/2023 2 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 35ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Πέμπτη, 9/11/2023 στις 14:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου  – Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Άργους Ορεστικού. 229/2023

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 34ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη, 1/11/2023 στις 11:00. 1 Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Άργους Ορεστικού, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΤΤ) για την υλοποίηση…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 33ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Παρασκευή, 27/10/2023 στις 20:30. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 19/9/2023, β) 29/9/2023 και γ) 19/10/2023. 220/2023 2 Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού)…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 32ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Πέμπτη, 19/10/2023 στις 11:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 218/2023 2 Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων. 219/2023

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 31ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Παρασκευή, 29/9/2023 στις 12:00 Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων. 217/2023

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 30ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη, 19/9/2023 στις 20:30 Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Εγγραφή – διαγραφή παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου. 205/2023 2 Επικύρωση  πρακτικών  των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 28/8/2023, β) 5/9/2023…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 29ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη, 13/9/2023 στις 2 μ.μ.. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 129/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Επιβολή Τελών και Δικαιωμάτων για το έτος 2023”. 204/2023

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 28ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη, 13/9/2023 στις 11 π.μ.. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Απευθείας εκμίσθωση χώρου (κατόπιν άγονης δημοπρασίας) για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού έτους 2023 (άρθρο 192 παρ.1 ΔΚΚ, όπως αντικατα­στάθηκε…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 27ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων. 199/2023 2 Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 200/2023 Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 5/9/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 9175/5-9-2023 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

περισσότερα