Πίνακας θεμάτων της 13ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης στο Δημαρχείο στις 10/6/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00κατόπιν της με αρ. πρωτ. 6492/6-6-2024 πρόσκλησης του Προέδρου. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 12ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της  Δημοτικής Επιτροπής  του Δήμου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης στο Δημαρχείο στις 31/5/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. κατόπιν της με αρ. πρωτ. 5922/27-5-2024 πρόσκλησης του Προέδρου. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 11ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της  Δημοτικής Επιτροπής  του Δήμου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης στο Δημαρχείο στις 23/5/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ. κατόπιν της με αρ. πρωτ. 5736/22-5-2024 πρόσκλησης του Προέδρου. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 10ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης στο Δημαρχείο στις 20/5/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2 μ.μ. κατόπιν της με αρ. πρωτ. 5507/16-5-2024 πρόσκλησης του Προέδρου. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 9ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης στο Δημαρχείο στις 16/5/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ. σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 5468/16-5-2024 πρόσκληση του Προέδρου. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Υποβολή ένστασης κατά των υπ’ αριθ. α)…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 8ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης στο Δημαρχείο στις 30/4/2024, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 2 μ.μ. σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 4864/26-4-2024 πρόσκληση του Προέδρου. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Παράταση συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 7ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης στο Δημαρχείο στις 18/4/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ. σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4431/17-4-2024 πρόσκληση του Προέδρου. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Ανάθεση εντολής σε νομικό για την κατάθεση…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 6ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Τρίτη, 9/4/2024 στις 2 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μικρών δεξαμενών ύδρευσης σε οκτώ τοπικές κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού». 72/2024 2 Υποβολή…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 4ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Τρίτη, 12/3/2024 στις 2 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση και τρόπος διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους…

περισσότερα