Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 3/4/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 30 Μαρτίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  3034 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα, 3Απριλίου 2023 και ώρα 14:00 σε τακτική συ­νεδρίαση,…

περισσότερα

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ για την Πέμπτη 30/3/2023 και ώρα 11:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 29 Μαρτίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ: 2980 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί…

περισσότερα

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα, 27/3/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 24 Μαρτίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  2826 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστι Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023  και ώρα 11:00  σε κατεπείγουσα…

περισσότερα

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ για την Παρασκευή 24/3/2023 και ώρα 14:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 23 Μαρτίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ: 2788 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί…

περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 21/3/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 17 Μαρτίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  2536 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023  και ώρα 14:00  σε τακτική…

περισσότερα

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή, 17/3/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 16 Μαρτίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  2494 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικο Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή, 17Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 σε κατεπείγουσα συνε­δρίαση,…

περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ για την Τετάρτη 8/3/2023 στις 18:00.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 3 Μαρτίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ: 1940 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί…

περισσότερα

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ για την Παρασκευή 3/3/2023 και ώρα 11:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 2 Μαρτίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ: 1903 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί…

περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 1/3/2023 και ώρα 14:00.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 24 Φεβρουαρίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  1728 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023  και ώρα 14:00  σε τακτική…

περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 20/2/2023 και ώρα 14:00.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 16 Φεβρουαρίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  1547 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023  και ώρα 14:00  σε τακτική…

περισσότερα