Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το παράρτημα της ανακοίνωσης Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12780/29.11.23

Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριστριών σχολικών μονάδων έτους 2023-2024. οριστικός πίνακας κατάταξης πίνακας απορριπτόμενων πίνακας επιλογής

περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριστριών σχολικών μονάδων 1.Πίνακας κατάταξης 2.Πίνακας απορριπτόμενων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την Παρασκευή 22.12.23 έως και την…

περισσότερα

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού, που εδρεύει στο Άργος Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ….

περισσότερα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ο Αντιδήμαρχος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Άργους Ορεστικού, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. ———————————————————————————————————————————————————————– Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο…

περισσότερα

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το σχολ. έτος 2023-224. Πατήστε εδώ για να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα απορριπτόμενων Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα…

περισσότερα

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το σχολ. έτος 2023-224. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την…

περισσότερα