Βελτίωση Οδού Νόστιμο-Άγιος Ηλίας-Μοναστήρι Αγίου Αθανασίου

Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη

1.450.000 ΕΥΡΩ

Βελτίωση του οδικού άξονα Νόστιμο – Άγιος Ηλίας – Ι.Μ. Αγου Αθανασίου Ζηκόβιστας  συνολικού μήκους 4,6 χλμ.