Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σχολείων

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

65.583 ΕΥΡΩ

Συστήματα ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας, καθώς και πιστοποιητικά πυροπροστασίας θα έχουν μέχρι το τέλος της χρονιάς, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Άργους Ορεστικού. Ήδη από την προηγούμενη θητεία, έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες για την πυροπροστασία του Βρεφικού και των Παιδικών Σταθμών.

Έτσι, μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης (πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού θα λάβουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας και θα εξοπλιστούν με:

  • πυροσβεστικές φωλιές,
  • πυροσβεστήρες,
  • συστήματα πυρανίχνευσης
  • συστήματα αναγγελίας κινδύνου πυρκαγιάς
  • φωτιστικά ασφαλείας
  • πυράντοχες πόρτες

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών κτιρίων ανά την Ελλάδα δεν πληροί τους απαραίτητους κανόνες πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα μαθητές και εκπαιδευτικοί να είναι έκθετοι σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Μετά λοιπόν τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, ο Δήμος Άργους Ορεστικού εξασφαλίζει και την πυροπροστασία των σχολείων του, έχοντας ως άμεση προτεραιότητα τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών υποδομών για τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα.